Prohlášení o ochraně osobních údajů

Působnost

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů má informovat uživatele této webové stránky v souladu se Spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů a Zákonem o telemédiích a od 25.05.2018 podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO), o způsobu, rozsahu a účelu zjišťování a používání osobních údajů společností LaserSoft Imaging AG. LaserSoft Imaging AG bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a s Vašimi osobními údaji zachází důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy.

Přístupové údaje

Jako provozovatel webové stránky sbíráme údaje prostřednictvím přístupů na stránku a ukládáme je jako „Server-Logfiles“ (soubory protokolu serveru). Tímto způsobem se zaznamenávají následující údaje:

 • Navštívená webová stránka
 • Čas v okamžiku přístupu
 • Množství odeslaných dat v Byte
 • Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
 • Použitý vyhledávač
 • Použitý operační systém
 • Použitá IP-adresa
Sebrané údaje slouží pouze ke statistickému vyhodnocování a vylepšování webové stránky. Společnost LaserSoft Imaging AG si však vyhrazuje právo zpětně zkontrolovat Server-Logfiles, pokud existují konkrétní náznaky nezákonného použití.

Cookies

Tato webová stránky používá cookies. Jsou to přitom male textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Váš prohlížeč přistupuje k těmto souborům. Používání cookies zvyšuje přívětivost pro uživatele a bezpečnost této webové stránky. Běžné prohlížeče nabízejí možnost nepovolit soubory cookie. Upozornění: Pokud použití cookies nepovolíte, nelze zaručit, že budete mít přístup ke všem funkcím tohoto webu bez omezení.

Ke zpracování informací z koncového zařízení a osobních údajů používáme soubory cookie a srovnatelné funkce. Technicky nezbytné cookies a technologie, které slouží ke správnému fungování webové stránky a internetového obchodu, nelze zrušit. Zpracování technicky nepotřebných souborů cookie a technologií slouží k propojení obsahu, externích služeb a prvků od třetích stran, statistické analýze/měření, personalizované reklamě a zapojení sociálních médií. V závislosti na funkci jsou údaje předávány třetím stranám i třetím stranám v zemích, ve kterých není odpovídající úroveň ochrany dat, jako např. v USA, a které je zpracovávají. Váš souhlas s technicky nepotřebnými soubory cookie a technologiemi je vždy dobrovolný a není k používání webové stránky nezbytný.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na následující odkaz: Otevřít konfigurační okno

Zacházení s osobními údaji

Společnost LaserSoft Imaging AG shromažďuje, používá a zpracovává Vaše osobní údaje pouze, pokud to povoluje zákon nebo pokud souhlasíte se sběrem údajů. Za osobní údaje platí veškeré informace, které slouží k identifikaci Vaší osoby a na základě kterých je možné Vás zpětně vysledovat - například Vaše jméno, Vaše emailová adresa a telefonní číslo.

Zacházení s osobními údaji ve vztahu k námi vyráběnému softwaru

Automatizované vyhledávání aktualizací ze softwaru: Pokud ve svém softwaru povolíte vyhledávání aktualizací, odešlou se Vaše osobní údaje ve formě sériového čísla, ID produktu a čísla verze, aby bylo možné vyhledat pro Vás vhodnou aktualizaci.

Zacházení s kontaktními údaji

Pokud se s námi spojíte pomocí nabízených možností kontaktu, budou Vaše údaje uloženy, aby mohly být použity ke zpracování a zodpovězení Vašeho dotazu. Tyto údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předány třetím stranám.

Zacházení s komentáři a příspěvky

Pokud na našem fóru zanecháte příspěvek nebo komentář, vaše IP adresa se uloží. To slouží naší bezpečnosti: Pokud Váš text bude porušovat zákon, chceme mít možnost zjistit Vaši identitu.

Přihláška k odběru

Máte možnost přihlásit se k odběru celého obsahu webové stránky a také sledovat komentáře na Váš příspěvek. Obdržíte email k potvrzení Vaší emailové adresy. Kromě toho nebudou shromažďovány žádné další údaje. Uložená data nebudou předána třetím stranám. Odběr můžete kdykoli zrušit.

Google Analytics

K analýze využití webových stránek uživateli používá tato webová stránka službu „Google Analytics“ nabízenou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Tato služba používá „cookies“ - textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Informace shromážděné soubory cookie se zpravidla odesílají do serveru společnosti Google v USA a tam se ukládají. Doba uložení je 26 měsíců. Na tomto webu se používá anonymizace IP. V členských státech EU a v evropském hospodářském prostoru se IP adresy uživatelů zkracují. Zkrácením se zruší osobní odkaz na vaši IP adresu. V rámci smlouvy o údajích zakázky, kterou provozovatelé webových stránek uzavřeli se společností Google Inc., používá společnost Google Inc. shromážděné informace k vyhodnocení používání webových stránek a jejich aktivit a poskytuje služby spojené s používáním internetu. Máte možnost zabránit ukládání cookies ve Vašem zařízení příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči. Pokud váš prohlížeč nepovolí cookies, není zaručeno, že budete mít bez omezení přístup ke všem funkcím tohoto webu. Pomocí pluginu prohlížeče můžete nadále zabránit tomu, aby informace shromážděné soubory cookie (včetně vaší IP adresy) byly odeslány společnosti Google Inc. a využívány společností Google Inc. Následující odkaz vás přesměruje na příslušný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativně můžete kliknutím na odkaz „Deaktivovat shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics pro tuto webovou stránku“ zabránit Google Analytics sbírat o Vás údaje na této webové stránce. Kliknutím na výše uvedený odkaz si stáhnete „Opt-out cookie“. Váš prohlížeč proto k tomu musí obecně umožňovat ukládání cookies. Pokud své soubory cookie pravidelně mažete, budete muset opět kliknout na odkaz při každé návštěvě této webové stránky. Další informace o využití dat společností Google Inc. najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Informace o ochraně osobních údajů u platebních procesů společnosti LaserSoft Imaging AG

V oblasti plateb kartou (debetní / girocard / kreditní karty) spolupracujeme se společností Concardis GmbH (Concardis), Helfmann Park 7, D-65760 Eschborn, kterou zastupují jejich jednatelé Mark Freese, Jens Mahlke a Luca Zanotti. V rámci této spolupráce se výše uvedené společnosti kromě výše částky a data nákupu předávají také údaje o kartě. Veškeré údaje o platbách a údaje o případných zpětných zúčtováních se ukládají pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro zpracování plateb (včetně zpracování případných zpětných zúčtování a inkas pohledávek) a pro boj proti zneužívání. Data se zpravidla vymažou nejpozději 13 měsíců po jejich sběru. Kromě toho může dojít k dalšímu ukládání dat, pokud je to nezbytné k dodržení zákonné lhůty pro ukládání dat nebo ke sledování konkrétního případu zneužití. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Můžete požadovat informace, příp. opravu, výmaz či omezení zpracování svých údajů a/nebo nesouhlasit se zpracováním svých údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování údajů společností Concardis nebo uplatňování Vašich výše uvedených práv, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na uvedené adrese nebo na emailu Datenschutzbeauftragter@concardis.com. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu (v Německu u pověřence pro ochranu osobních údajů příslušné spolkové země). Rádi bychom zdůraznili, že poskytnutí platebních údajů není předepsáno ani právně ani smluvně. Pokud nechcete poskytnout své platební údaje, můžete použít jinou platební metodu (např. platbu předem).

Odběr newsletteru

Provozovatel webových stránek vám nabízí newsletter tj. informační bulletin, který Vás informuje o aktuálních událostech a nabídkách. Pokud se chcete přihlásit k odběru newsletteru, musíte uvést platnou emailovou adresu.

Sledovací pixely a vložené skripty

Sledovací pixely a vložené skripty jsou další technologie, které používáme na našich webových stránkách i v některých našich emailových zprávách a reklamách. Sledovací pixely jsou jednoduché programovací kódy na webových stránkách, v emailových zprávách a reklamách, které nám sdělují, kdy byly tyto webové stránky, emailové zprávy nebo reklamy zobrazeny či nakliknuty. Vložené skripty jsou programovací kódy na některých našich webových stránkách, které zaznamenávají, jak tyto webové stránky používáte, např. na která propojení klikáte. Tyto informace používáme k vylepšení našich webových stránek a jejich přizpůsobení Vašim pravděpodobným zájmům a ke shromažďování údajů pro průzkum trhu. Ve Vašem prohlížeči může být možné deaktivovat funkce skriptu, jako např. JavaScript (další informace najdete v nápovědě k prohlížeči). Pokud deaktivujete skriptovací funkce, naše webové stránky za určitých okolností již nemusí správně fungovat.

Právo uživatele na informace, opravu a výmaz

Jako uživatel máte vyžádat si zdarma informace o tom, jaké osobní údaje o vás byly uloženy. Pokud Váš požadavek není v rozporu se zákonnou povinností uchování údajů (např. uchování provozních a lokalizačních údajů pro účely trestního řízení), máte právo na opravu chybných údajů a na zablokování nebo smazání svých osobních údajů.

Odpovědným správcem je:

 • LaserSoft Imaging AG
 • Luisenweg 6-8
 • 24105 Kiel
 • Německo
 • Tel.: 0431 56009-0
 • E-mail: info[at]silverfast.com
 • Webové stránky: www.silverfast.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte další otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete samozřejmě získat podrobnější informace od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 • Artur Möller (E-mail: artur.moeller 'at' SilverFast.com)
 • Luisenweg 6-8
 • 24105 Kiel
 • Německo
 • Tel: + 49-431-5600940
 • Fax: + 49-431-5600999